Over Tempera

Samenwerking versterkt

BSM Management. Tempera werkt intens samen met BSM Management, een onderzoeksbureau uit Waals-Brabant. In partnerschap voeren we onderzoeken uit over geheel België. BSM Management staat daarbij meestal in voor het Franstalige onderzoeksluik; Tempera voor het Nederlandstalige werk. Maar onze samenwerking gaat dieper: we leren van elkaars werk.

Tempera werkt frequent samen met andere onderzoeksinstellingen. Dit gebeurde onder meer met:

 • Alter R&I;
 • Artesis Hogeschool Antwerpen;
 • BSM Management, Glabais;
 • D & B, Nijmegen;
 • HIVA, Leuven;
 • Institute for Employment Studies, Londen;
 • KULeuven, HRM - Toegepaste Economie;
 • Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam;
 • Universiteit Antwerpen, departement Management;
 • Universiteit van Namur, Centre Droits fondamentaux & Lien social;
 • Vlerick, People & organisation;
 • Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie;
 • Vrije Universiteit Brussel, Medische Sociologie.

Locatie

Tempera houdt kantoor op de grens van Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout. Associaties met kansarmoede en samenlevingsproblemen liggen voor de hand. Die locatie is dan ook geen vanzelfsprekende keuze voor een onderzoeksbureau.

Toch kozen we voor die buurt. We willen als bedrijf een verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving die ons omringt. Dat is meer dan elders nodig in Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout.

Onze naam en huisstijl

‘Tempera’ verwijst naar een verfsoort, een binding van pigment met eigeel. Dat zorgt voor kleurvaste verf, die de tand des tijds trotseert. De temperaschilderijen uit de vroege renaissance zijn in de eenentwintigste eeuw nog steeds in al hun kleurpracht te bewonderen.

Kunstenaars als Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Andrea Mantegna en Giotto schilderden met Temperaverf.

De huisstijl van Tempera gebruikt schilderijen met temperaverf. Maar we mozaïeken de beelden. Dat maakt ze van dichtbij haast onherkenbaar, maar van verderop bekeken domineert het schilderij terug. Het mozaïeken verwijzen naar goed onderzoek. Dat rafelt tot in de details uiteen, maar zet ook een stap achteruit en verliest het totaalbeeld niet uit het oog.