Tempera & gedragswetenschap

Inzicht in hoe mensen keuzes maken, leidt tot een efficiënter en effectiever beleid. In verschillende van onze onderzoeksprojecten brengen we gedrag in kaart, identificeren we knelpunten en meten we het effect van maatregelen die gedragsverandering beogen.

Raamcontract Gedragsinzichten, departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid, april 2016-april 2020

Voor de Vlaamse overheid is Tempera de voorkeurspartner voor het uitvoeren van gedragswetenschappelijk onderzoek. Dankzij een raamcontract met Tempera kunnen alle diensten van de Vlaamse overheid makkelijk beroep doen op de onderzoeksexpertise van Tempera om “drempels en hefbomen te onderzoeken en zo de effectiviteit van beleid en communicatie te versterken”.

Begeleiding proefproject inzet van camera’s tegen sluikstorten, Mooimakers (OVAM, Fost Plus, VVSG), 2017-2018

Tien Vlaamse steden ontvangen van Mooimakers een tegemoetkoming om sluikstorten aan te pakken met camerabewaking. Tempera staat in voor de wetenschappelijke begeleiding van de steden en moet het leren maximaliseren uit deze proefprojecten. Na afloop van de proefprojecten is er duidelijkheid hoe een Vlaamse stad op een effectieve wijze camera’s kan inzetten bij het bestrijden van sluikstorten.

De plaatsing van afvaleilanden, Mooimakers (OVAM, Fost Plus, VVSG), oktober 2016- februari 2017

Zorgt de introductie van afvaleilanden voor minder zwerfvuil op supermarktparkings? Een voor- en nameting wijst uit of de plaatsing van afvaleilanden een reductie van de hoeveelheid zwerfvuil oplevert. Observaties leren wanneer en hoe mensen de afvaleilanden gebruiken en niet gebruiken.

Evaluatie campagne ‘In de Vuilbak’, OVAM, juni-oktober 2016

Een gedragseffectenmeting van de afvalcampagne ‘In de Vuilbak’. Met metingen zowel tijdens als na een sensibiliseringscampagne wordt in kaart gebracht in welke mate bezoekers aan een autosnelwegparking hun afvalgedrag wijzigen. Het onderzoek maakt duidelijk of het plaatsen van het campagnemateriaal parkinggebruikers ertoe stimuleert om minder afval op de grond te gooien. Die kennis laat toe om het beleid rond sluikstort op autosnelwegparkings verder te verfijnen en bij te sturen.